International
Coaching
Institute
FUTURE

Serdecznie zapraszamy do zapisów na nasz kurs

"Be the change you wish to see in the world."

Mahatma Ghandi

Be a present for other people,
be present in your life (mindful awareness),
be a present for yourself,
and represent all this in your communication.

Zapraszamy do jedynego w Polsce Międzynarodowego Instytutu Coachingowego z międzynarodową certyfikacją ICI (International Association for Coaching Institutes).
W naszym Instytucie do współpracy zapraszamy najwybitniejszych coachów – specjalistów w tej dziedzinie. 

1. edycja kursu: Narzędzia coachingowe w edukacji pozytywnej
 
Start: listopad 2020

Dla kogo jest ten kurs

KURS Dedykujemy dla Osób, KTÓRE:

pracują w edukacji

nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, psychologów szkolnych,

trenerów

i osób profesjonalnie pomagających innym w rozwoju (nauczyciele, menadżerowie, osoby działające w strukturach i firmach online, samozatrudnieni).

liderów zespołów szkolnych

I chcą profesjonalnie im pomagać w rozwoju (nauczyciele, menadżerowie, osoby działające w strukturach i firmach online, samozatrudnieni).

wszystkich zainteresowanych coachingiem

oraz wykorzystywaniem narzędzi coachingowych i elementów psychologii pozytywnej

Cele kursu:

Poznanie coachingu jako metody rozwojowej

Poznanie elementów psychologii pozytywnej stosowanej w edukacji

dobycie umiejętności wykorzystania narzędzi coachingowych w edukacji

Rozwój kompetencji coachingowych

Poznanie kodeksu etycznego w pracy coacha i mentora

Umiejętność udzielenia feedbacku w sposób coachingowy

Budowanie relacji i raportu

Świadomość różnic percepcyjnych i umiejętność ich określenia

Poznanie własnych mechanizmów funkcjonowania siebie

Program Kursu:

Harmonogram:

Zajęcia online:

1. moduł 7-8.11.2020
2. moduł 21-22.11.2020
3. moduł 5-6.12.2020
4. 12-13.12.2020
5. 16-17.01.2021
6. 30-31.01.2021
7. 27-28.02.2021

Zajęcia stacjonarne


8. moduł 13-14.03.2021

MOduły:

Moduł 1

Dzień 1 + 2
W pierwszym module uczestnicy będą mogli skupić się na poznaniu siebie w kontekście funkcjonowania w grupie oraz pogłębić wgląd w siebie

• Mini-trening interpersonalny
• Poznanie siebie
• Procesy grupowe
• Moje przekonania i wartości
• Rola podświadomości i nieświadomości
• Świadomość siebie
• Model mojego umysłu i osobowości

Moduł 2

Dzień 3 + 4
W tym module uczestnicy poznają podstawowe nurty i teorie związane z coachingiem oraz cele wykorzystywania coachingu w pracy

• Czym jest coaching
• Definicja i główne nurty w coachingu
• Coaching a psychologia humanistyczna i społeczna
• Coaching holistyczny
• Struktura sesji coachingowej
• Wyznaczanie celu,
• Modele i strategie coachingowe
• Kompetencje coacha
• Ćwiczenia praktyczne,

Moduł 3

Dzień 5 + 6
Moduł trzeci poświęcony jest komunikacji i budowaniu kontaktu. Uczestnicy dowiedzą się̨, jakie są̨ kryteria poprawnego formułowania celu, poznają różnice między językiem pozytywnym a negatywnym. Będą mogli nauczyć się, jak nawiązać skuteczny i szybki kontakt oraz dowiedzą się, co to są̨ blokady komunikacyjne i jak ich unikać́.

• Skuteczne budowanie kontaktu i rozpoznanie blokad
• Umiejętność budowania celów
• Różnica między językiem negatywnym i pozytywnym
• Porozumienie – budowanie raportu
• Relaksacja – jako czynnik szybszego uczenia się
• Poszukiwanie i poszerzanie zasobów
• Rozpoznawanie – wzrokowców, słuchowców i kinestetyką
• Wzrokowe wskazówki dostępu
• Zarządzanie i mikrozarządzanie
• Blokady komunikacyjne i ich unikanie
• Pytania otwarte – zasady, przykłady
• Słuchanie odzwierciedlające


Moduł 4

Dzień 7 + 8
To moduł poświęcony poznaniu zaawansowanych umiejętności z zakresu komunikacji transformującej, a szczególnie rozwiazywania konfliktów. Uczestnik podczas szkolenia dowie się̨ jak definiować́ i formułować cele oraz nabędzie umiejętności aktywnego i wspierającego słuchania.

• 4 grupy sytuacji problemowych
• Narzędzia komunikacyjne w sytuacjach problemowych
• Rozpoznawanie konfliktów wartości, potrzeb
• Umiejętności bycia w kontakcie ze sobą i z ludźmi
• Zdolności utrzymywania i budowania długotrwałych relacji, zrozumienia i zaakceptowania odmienności
• Techniki rozwiązywania problemów oraz konfliktów w organizacjach, z uczniami oraz z partnerami w dyskusji
• Efekt wygrana – wygrana
• Narzędzia do budowania harmonii i współpracy


Moduł 5

Dzień 9 + 10
W tym modelu uczestnicy poznają podstawy coachingu edukacyjnego i możliwości zastosowania coachingu w rozwoju niezbędnych kompetencji 21 wieku

• Zastosowanie narzędzi coachingowych w edukacji
• Umiejętności 21 wieku – nowe wyzwania dla edukacji
• Rozwój podstawowych umiejętności ucznia metodą coachingową
• Rozwój umiejętności efektywnego uczenia się
• Model 4 C- kreatywność, krytyczne myślenie, współpraca, komunikacja
• Stymulowanie rozwoju społecznego ucznia (innowacyjność, elastyczność, proaktywność i przywództwo)
• Rozwój umiejętności życiowych tzw. life skills.

Moduł 6

Dzień 11 + 12
Ten moduł poświęcony jest zastosowaniu psychologii pozytywnej i coachingu pozytywnego w edukacji.

• Podstawowe teorie i koncepcje z psychologii pozytywnej
• Edukacja pozytywna
• Pozytywny język w klasie
• Wykorzystywanie potencjalności ucznia i nauczyciela (klienta)
• Zasoby i mocne strony
• Koncepcja Flow w klasie

Moduł 7

Dzień 13 + 14
W tym module przedstawione będą praktyczne sposoby dbania o dobrostan własny i uczniów (klientów)

• Dobrostan fizyczny, psychiczny i emocjonalny nauczyciela i ucznia
• Elastyczność psychologiczna
• Mindfulness
• Autoempatia i współczucie dla siebie (Self- compassion)
• Zarządzanie sobą w czasie
• Poznawcze ucieleśnienie (cognitive embodiment)

Moduł 8

Dzień 15 + 16
Ostatni moduł kursu to omówienie pracy własnej uczestników oraz roli superwizji i mentoringu w pracy

• Etyka w coachingu
• Rola superwizji i mentoringu
• Feedback indywidualny i grupowy
• Elementy mentoringu grupowego
• Prezentacje i zaliczenie kursu
• Omówienie dalszych możliwości rozwoju

Program kursu

Trening interpersonalny

Omówienie treningu

procesy grupowe, ja w grupie, poznanie siebie przekonania i wartości (Dilts), wstęp do coachingu

SESJA I PROCES COACHINGOWY

coaching według standardów międzynarodowych, struktura sesji, wyznaczanie celu, modele, ćwiczenia praktyczne

Komunikacja w coachingu:

rola pytań, budowanie relacji, komunikacja, proces zmiany, motywacja Coaching indywidualny a grupowy – ćwiczenia praktyczne w trójkach i grupach

Narzędzia w coachingu.

Rozwijanie umiejętności u ucznia w XXI w metodą coachingową

Psychologia pozytywna w szkole

emocje, wdzięczność, optymizm, well-being, broaden-and-build theory, PTG, elastyczność itp.)

Holistic coaching

coaching oddechu, mindfulness, compassion w edukacji, ćwiczenia relaksacyjne, zaliczenia i rozdanie świadectw

1. edycja kursu Narzędzia coachingowe

odbędzie sie w systemie blended-learning:
3 weekendowe spotkania stacjonarne

Czas trwania kursu

100H ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH​

16 spotkań w tym 80 godz dydaktycznych
i 20 godz pracy własnej

Twoja inwestycja

Cena 3860,00 zł


ZAINWESTUJ W SIEBIE!

Miejsce zajęć

TARNOWSKIE GÓRY // Online

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany/a i potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.
Chętnie też umówimy się z Tobą na spotkanie.

32 285 63 68

Masz pytania? Zadzwoń, lub napisz do mnie
agalaskacoach@gmail.com